Wat is uw ervaring met klachten en rechtsprocedures bij aanbestedingen?

Bij ontevredenheid in een aanbestedingsprocedure kunnen (potentiële) inschrijvers een beroep doen op rechtsbescherming. Er zijn echter signalen dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. Zowel het instellen van rechtsbeschermingsmiddelen als de effecten van rechtsbeschermingsmiddelen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep daarom onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.

Aanbestedingen-1600x900

De vraag is hoe het bestaande systeem van rechtsbescherming functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzingen aan te brengen. De inbreng van ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen bij dit onderzoek is van groot belang.

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen. Via de enquête willen de onderzoekers de signalen en alle problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Wat is uw ervaring met klachten en rechtsprocedures bij aanbestedingen? Werkt de rechtsbescherming goed of kan het beter? Vul de enquête (verlopen) in en draag actief bij aan een positief aanbestedingsklimaat in Nederland.