Binnenhof

Stichting Marktwerking Installatietechniek

SMI

Stichting Marktwerking Installatietechniek, kortweg SMI, is een onafhankelijke organisatie die de belangen van installatiebedrijven behartigt bij aanbestedingsprocedures. SMI ondersteunt installatiebedrijven en technisch dienstverleners op het gebied van aanbestedingen en contractvorming van installatietechnische werken in Nederland met kennis, expertise en praktisch (juridisch) advies.

Nieuws

Aanbesteden-600x400

Marktdag werken op 6 november in Middelburg

Woensdag 6 november 2019 organiseert waterschap Scheldestromen een boeiende en interessante Marktdag Werken voor marktpartijen die voor het waterschap werken of wellicht in de toekomst gaan doen. 

Rijkswaterstaat-en-Doekle-600x400

Rijkswaterstaat en Techniek Nederland gaan werken aan slimme infrastructuur

Rijkswaterstaat en Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie van installateurs en technisch dienstverleners, hebben afspraken gemaakt om de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van infratechniek samen aan te pakken.

Recht-600x400

Wat is uw ervaring met klachten en rechtsprocedures bij aanbestedingen?

Bij ontevredenheid in een aanbestedingsprocedure kunnen inschrijvers een beroep doen op rechtsbescherming. Er zijn signalen dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. 


SMI-template-banner-homepage
SMI-template-banner-homepageHandreiking Tenderkostenvergoeding

De handreiking tenderkostenvergoeding is een toelichting op bestaande wet- en regelgeving.

Het geeft meer duidelijkheid over wanneer een tenderkostenvergoeding op zijn plaats is en geeft richtlijnen over de hoogte van de vergoeding. Aanbestedende diensten het gebruiken om een tenderkostenbeleid te maken.

Grondslagen

Drempelwaarden Europees Aanbesteden

Overheidsopdrachten met een waarde boven de drempel- bedragen, moeten volgens Europese regels worden aanbesteed.

De Europese Commissie stelt elke 2 jaar nieuwe drempelwaarden vast. Bekijk de drempelbedragen Europees aanbesteden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. 

Bekijk