Home
Workshops
Publicaties
Behandelde zaken
Over SMI
Contact

De praktijk van het aanbesteden wijst uit dat er tijdens aanbestedingsprocedures heel vaak sprake is van onduidelijkheid, ondeskundigheid en onzorgvuldigheid. Dat veroorzaakt allereerst onnodige inspanningen, wat weer extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast resulteert dat in een gevoel van ontevredenheid bij opdrachtgever én aannemer van het werk.

Oorzaken
Dat is in de eerste plaats het gevolg van het van kracht worden van de Europese regelgeving in Nederland. Daardoor is het aanbestedingsproces complexer en minder effectief geworden. Dat wordt mede ingegeven door een veelheid aan individuele beleidsregels of niet-professioneel aanbestedersgedrag.

Behoefte
Dat maakt dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer behoefte hebben aan een nieuwe zakelijkheid. De overheid heeft het verbeteren van de professionaliteit van aanbesteders als speerpunt gedefinieerd. Daarom ook werkt de overheid aan een nieuwe aanbestedingsregeling.


©2006 SMI | Disclaimer | info@smiweb.nl | Bredewater 20 Zoetermeer | T 079 - 323 77 62 | F 079 - 323 85 50 | KvK 27180924