Home
Workshops
Publicaties
Behandelde zaken
Over SMI
Contact

SMI in gesprek met….


…het Rijksvastgoedbedrijf. RVB

Omdat het RVB net als SMI belang hecht aan een soepel lopend inkoopproces, stelt het RVB aanbestedingsleidraden op. Deze leidraden zijn een soort sjablonen die als basis dienen voor elke nieuwe aanbesteding. Dit zorgt voor uniformiteit en daardoor voor meer zekerheid (geen verborgen addertjes) voor de opdrachtnemers.

De gehele organisatie van het RVB wil gebruik gaan maken van deze uniforme aanbestedingsleidraden, maar niet voordat ze input van de markt hebben gevraagd. Wat vinden wij nou van deze leidraden? Samen met andere vertegenwoordigers van de opdrachtnemers zijn we sinds medio 2016 in gesprek met het RVB om onze standpunten te verwoorden, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid maar ook heel praktisch over twee keer een vragenronde. Niet aan al onze wensen wordt gehoor gegeven, maar wat bijvoorbeeld wel is aangepast is de verantwoordelijkheid voor tegenstrijdigheden in de aanbestedingsstukken. Niet voor iedere fout die een opdrachtnemer niet heeft gezien in de aanbestedingsfase is de opdrachtnemer verantwoordelijk, maar alleen indien hij die fout kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. De leidraden worden door het RVB in gebruik genomen. We blijven met elkaar in gesprek om zo continu te blijven verbeteren.

Inkoopkalender
Daarnaast heeft het RVB via SMI gevraagd of zij met vertegenwoordigers van de markt in gesprek kan gaan over een inkoopkalender. Het RVB wil voorzien in de behoefte van de markt om te weten welke projecten er op termijn aankomen.  Welke informatie over projecten is nuttig en hoe zeker moet dat zijn? Een inkoopkalender maakt het mogelijk dat bedrijven hier strategisch op kunnen inspelen. Zit er een groot project aan te komen dan kun je ruim van te voren op zoek naar partners of als je weet dat RVB binnenkort een interessant project publiceert kun je daar rekening mee houden met je tendercapaciteit.  Het is goed dat het RVB zo een initiatief neemt en de markt hierbij betrekt! De verwachting is dat voor de zomer een eerste versie van een inkoopkalender openbaar is.

marktvisie

Beiden initiatieven zijn onder meer het gevolg van het Marktvisie. Er is weer meer ruimte voor een gesprek over hoe we de praktijk kunnen verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over de Marktvisie.

 


©2006 SMI | Disclaimer | info@smiweb.nl | Bredewater 20 Zoetermeer | T 079 - 323 77 62 | F 079 - 323 85 50 | KvK 27180924