Home
Workshops
Publicaties
Behandelde zaken
Over SMI
Contact

Blog Marissa Willemse


25 augustus 2016

Van het wijzigen van de aanbestedingswet naar het verbeteren van de aanbestedingspraktijk!

Mijn vakantie zit er, net als voor de regio midden al weer op. Even los van de waan van alledag heb ik tijd gehad voor van alles en niets. Niet rond nieuwjaar met alle feestdagen en goede voornemens, maar juist in de zomervakantie vind ik het heerlijk om eens na te denken over wat het afgelopen jaar is gebeurd en wat ik na de vakantie wil gaan doen.

Mijn balans kwam kort gezegd op het volgende neer: voor mij is het afgelopen jaar de periode geweest waarin de aanbestedingswet is gewijzigd. Komend jaar zal meer in het teken staan van  het traject ‘beter aanbesteden’.

De afgelopen jaren hebben mijn collega’s vaak reactie gegeven op de voorgestelde wijzigingen van de wet. Nadat het wetsvoorstel was aangenomen, waren ook de gids proportionaliteit en het ARW aan de beurt om de nodige aanpassingen te ondergaan. Vlak voor de vakantie was daar dan eindelijk definitief de wijziging van de wet (Voor meer informatie over de wijzigingen van de wet zie mijn vorige blog)  .

Met alleen het wijzigen van de wet (om aan Europese regels te voldoen) zijn we er nog niet. En dat heeft ook Minister Kamp ingezien. Die heeft al in het voorjaar een aanjager voor het traject ‘beter aanbesteden’ aangewezen: Matthijs Huizing. Komend jaar staat niet meer in het teken van het wijzigen van de wet, maar het juist toepassen van de wet en het verbeteren van de praktijk.

Of Matthijs Huizing met vakantie is geweest dat weet ik niet, ik weet wel dat hij de afgelopen periode druk is geweest met het opstarten van het traject ‘beter aanbesteden’. Aan iedereen die betrokken is bij het aanbesteden heeft hij de oproep gedaan om zich aan te melden om bij te dragen aan dit traject. Het idee is om de aanbestedingspraktijk te verbeteren door regionaal met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit onze branche is er volop gehoor gegeven aan de oproep! Het is momenteel een hele klus om de regio’s samen te stellen.

Ik ben benieuwd naar hoe de uiteindelijke regiocommissies het gaan doen en de verbeteringen die we gaan ervaren in de praktijk. Zelf draag ik natuurlijk ook graag mijn steentje bij. Mijn fantasie heb ik alvast de vrije loop gelaten. Zo zou ik graag zien dat:

  1. Partijen beter met elkaar gaan communiceren
  2. Voor beide partijen de lasten worden verminderd
  3. Evenwichtige en proportionele voorwaarden worden gebruikt

Als partijen beter met elkaar communiceren, bijvoorbeeld in de nota van inlichtingen is dat al een hele verbetering. Dus geen suggestieve vragen waarbij de gegadigde de echte vraag niet stelt en zoekt naar een opening om later meerwerk te claimen, maar juist vragen ter verduidelijking van de besteksomschrijvingen. En die vragen worden dan ook goed beantwoord, dus geen antwoord: “zie bestek”. Met elkaar het gesprek aangaan om te zorgen dat de vraag is begrepen en er een passend aanbod gedaan kan worden. Luisteren naar elkaar over wat echt nodig is om zo de lasten voor elkaar te verminderen (bijvoorbeeld dat je niet twee keer op dezelfde vraag antwoord hoeft te geven). En ook open staan voor elkaars belangen en suggesties als we het hebben over voorwaarden, zodat deze een positieve bijdragen leveren aan het project.


Klik hier voor alle andere blogs van Marissa.


©2006 SMI | Disclaimer | info@smiweb.nl | Bredewater 20 Zoetermeer | T 079 - 323 77 62 | F 079 - 323 85 50 | KvK 27180924