Home
Workshops
Publicaties
Behandelde zaken
Over SMI
Contact

Blog Marissa Willemse


31 mei 2016

Spannende wijzigingen in de aanbestedingswetVaarwel EMVI, welkom beste prijs-kwaliteit

Vaarwel EMVI, welkom beste prijs-kwaliteit!

Op 14 juni behandelt de Eerste Kamer de wijzigingen van de aanbestedingswet. Ook de herziene ARW en Gids Proportionaliteit zijn inmiddels gepubliceerd (klik hier).

Nu zo goed als bekend is wat er verandert, is het de vraag welke impact deze veranderingen hebben. Sommige wijzigingen lijken ingrijpend, maar in de praktijk kan het meevallen of juist andersom.

Om met het op het oog meest “spannendste” te beginnen: EMVI (economisch meest voordelige inschrijving, door middel van een vergelijking tussen prijs en kwaliteit) verdwijnt in zijn huidige betekenis.
Tot nu toe waren er twee gunningscriteria:

  1. EMVI
  2. laagste prijs

De aanbestedende dienst moest in principe gunnen op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving, door middel van een vergelijking tussen prijs en kwaliteit). Gunnen op de laagste prijs mocht alleen als de aanbestedende dienst dit met voldoende redenen kon motiveren. Het welbekende ‘EMVI, tenzij’.

Volgens de nieuwe wet zijn er nu drie gunningscriteria: 

  1. beste prijs-kwaliteitverhouding
  2. laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten
  3. laagste prijs

Hoewel de gunningscriteria wijzigen, verandert er in wezen niet zo veel. De beste prijs-kwaliteitverhouding komt overeen met het voormalige EMVI. We nemen echter geen afscheid. EMVI blijft als overkoepelende term voor de gunningscriteria bestaan. Het nieuwe EMVI is nu alleen ook gunnen op laagste prijs. EMVI was in het verleden vaak al onderwerp van discussie en zal in de toekomst nu ook vaak onderwerp van verwarring zijn. 

Staat nu de deur wagenwijd open om te gunnen op laagste prijs? Nee, in de wet staat dat een aanbestedende dienst moet gunnen op basis van beste prijs-kwaliteit. Ook nu mag hij alleen gunnen op laagste prijs (of laagste prijs op basis van kosteneffectiviteit) als hij dit met voldoende redenen motiveert. Het is dus geen ‘EMVI tenzij’ meer, maar beste prijs-kwaliteit tenzij. In mijn ogen helemaal geen “spannende” wijziging.

Wanneer aanbestedende diensten prestaties uit het verleden als uitsluitingsgrond gaan toepassen, dan wordt het wél echt spannend. De wet geeft de mogelijkheid aan aanbestedende diensten om een inschrijver uit te sluiten wanneer bij een vorige opdracht een aanzienlijke of voortdurende tekortkoming van een wezenlijk voorschrift is geconstateerd. Als er een tekortkoming is geconstateerd, dan kan dit tot drie jaar toe grote gevolgen hebben. Een opdrachtnemer staat dan de eerste paar jaar aan de zijlijn. Het is nog de vraag wat nu precies wordt verstaan onder zo’n tekortkoming. De tijd zal uitwijzen of aanbestedende diensten van deze facultatieve uitsluitingsgrond gebruik maken en als ze dat doen of dat op een professionele manier gebeurt (professioneel contractmanagement, en in overleg met de opdrachtnemer). Als het wordt toegepast dan is het aan de opdrachtnemer om hier zeer alert op te zijn. Als eerste natuurlijk door de opdracht goed uit te voeren, maar ook de nodige maatregelen te nemen als de opdrachtgever een tekortkoming meent te constateren. Zo kun je voorkomen dat je een paar jaar op de reservebank zit.


Klik hier voor alle andere blogs van Marissa.

 


©2006 SMI | Disclaimer | info@smiweb.nl | Bredewater 20 Zoetermeer | T 079 - 323 77 62 | F 079 - 323 85 50 | KvK 27180924