Home
Workshops
Publicaties
Behandelde zaken
Over SMI
Contact

Blog Marissa Willemse


26 april 2016

Aanbestedingswet verbeterd na 18 april, of toch niet?!

Aanbestedingswet

Inmiddels is het 18 april geweest en de aanbestedingswet is nog niet gewijzigd. De wijzigingen van de aanbestedingswet zijn al wel door de Tweede Kamer en liggen nu bij de Eerste Kamer. Minister Kamp heeft aangegeven dat hij er naar streeft om de wijzigingen per 1 juli 2016 in werking te laten treden.  Of hij dat gaat halen is overigens niet zeker. Ook aanpassingen van het ARW en de Gids Proportionaliteit zijn daarvoor namelijk nodig.

Het doel van de nieuwe Europese Richtlijn is kort gezegd een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Nederland is verplicht om deze richtlijn te verwerken in de aanbestedingswet. Is het dan het doel om de aanbestedingswet (en alles wat daar achter zit zoals het ARW en de Gids Proportionaliteit ) daadwerkelijk te verbeteren, of is het belangrijker dat op tijd de richtlijn wordt omgezet?

Momenteel lijkt dat laatste helaas het geval te zijn. Waar Den Haag twee jaar de tijd heeft gehad voor de implementatie wordt er vooral nu hard gewerkt aan een “tijdige” omzetting. Het is jammer dat de tijd niet genomen wordt om de wet ook verder te verbeteren. In plaats daarvan zijn de aanpassingen van het ARW en de Gids Proportionaliteit beperkt tot de aanpassingen die nodig zijn om deze regelgeving aan te passen aan de nieuwe Europese Richtlijn.

Het lijkt mij een mooie taak voor Matthijs Huizing (door Minister Kamp op 31 maart 2016 bekend gemaakte aanjager beter aanbesteden) om te kijken waar het binnen de regels van het aanbesteden beter kan. Bijvoorbeeld: betere communicatie tussen partijen, verbetering van de gunningscriteria, verlaging van inschrijfkosten en administratieve lasten en zo kan ik nog wel een paar suggesties doen.

Een ding is zeker, de wet wordt binnenkort aangepast. In de periode na 18 april geldt de huidige aanbestedingswet nog steeds, maar kan het in sommige gevallen zijn dat de Europese Richtlijn “voor” gaat. Het is aan aanbestedende diensten en aan gegadigden om hier rekening mee te houden. Aan Den Haag de taak om alsnog te zorgen voor een zorgvuldige implementatie.


Klik hier voor alle andere blogs van Marissa.


©2006 SMI | Disclaimer | info@smiweb.nl | Bredewater 20 Zoetermeer | T 079 - 323 77 62 | F 079 - 323 85 50 | KvK 27180924